NEWEN

technologia

Obróbka gniazd zaworowych,
cały wiek rozwoju... i rozwiązanie!

Podczas tradycyjnego frezowania gniazd zaworowych z materiałów proszkowych oraz niektórych gniazd zaworowych żeliwnych, powstawanie karbowania jest niemalże nieuniknione.

Karbowania mają bardzo szkodliwy wpływ na zawór podczas przedmuchu gazów, kiedy zawór jest zamknięty.

Obrabiane gniazdo w konsekwencji szybko się zdeformuje, a jego szczelność nigdy nie będzie odpowiednia. Karbowanie powstaje podczas pracy płytki profilowanej, która zeskrobuje dużą powierzchnię w materiałach o strukturze ziarnistej (materiały proszkowe, żeliwo stopowe...).

Tradycyjne gniazda, obrabiane za pomocą płytek profilowanych, charakteryzują się falowaniem mierzonym w setnych milimetra, które jest rezultatem nieregularnych oporów skrawania na obwodzie gniazda. Konsekwencją zmiennych oporów skrawania jest przenoszenie nierównomiernego naporu na wrzeciono maszyny, które poddaje się mniej lub bardziej i tworzy nieregularne kształty. To zjawisko, dobrze znane operatorom maszyn manualnych, bywa niwelowane przez szybki i mocny nacisk na wrzeciono.

Opisane powyżej zabiegi operowania wrzecionem mogą wygładzić widoczne zniekształcenia, ale w żaden sposób nie poprawią geometrii gniazda.

Falowanie to, nieodłączne przy obróbce za pomocą płytek profilowanych, ma oczywisty wpływ na szczelność zaworów i wymaga dalszej obróbki w postaci docierania zaworów, aby uzyskać wymaganą szczelność. Docieranie zaworów, wcześniej z konieczności akceptowane przez konstruktorów silników i ich klientów, nie jest już dopuszczane przez przemysł motoryzacyjny i nikogo, komu zależy na zachowaniu jakości wymaganej przez silniki nowej generacji.

Obróbka metodą interpolacji FIXED-TURNINGR całkowicie eliminuje wszystkie zniekształcenia pokazane na rys. nr 1 i 2.

Występowanie karbowania i falowania jest właściwie niemożliwe. Jedno-punktowa obróbka nie pozwala na tworzenie się tego typu zniekształceń. Wystarczy tylko przeanalizować zasadę obróbki gniazd, aby się przekonać.

Obróbka obrotowym narzędziem poruszającym się w dwóch interpo-lowanych osiach wytwarza doskonale okrągłe kołowe mikrobruzdy. Głębo-kość bruzd i odległość między nimi jest kontrolowana przez numeryczne sterowanie maszyny, tworząc najlepszą możliwą do osiągnięcia powierzchnię.

Znaczne zredukowanie oporów skrawania (300x i więcej), zminima-lizowanie niedoskonałości obróbki sprawia, że FIXED-TURNINGR lokuje się na najwyższym poziomie w skali jakości definiowanej przez OEM.